Underhållsprogram

Senast uppdaterad fredag, 22 mars 2013

Ett underhållsprogram bör utvecklas och anpassas till ditt luftfartyg. Det ska vara godkänt i samråd med EAA.

 

EAA mall hittar du här:

 

Ser du underhållsprogrammet som en möjlighet att sammanfatta och beskriva vad, varför, när och hur du tar hand om ditt luftfartyg, ser du även möjligheten att anpassa olika krav så att de passar din konfiguration gentemot omvärldskrav som t ex AD/ SB/ LVD eller BCL/ TSFS krav.

 

Underhållsprogrammet är centralt för den fortsatta luftvärdigheten av ett luftfartyg.

Det är en sammanställning av alla uppgifter om vilket underhåll som krävs för att hålla ditt luftfartyg luftvärdigt. Ditt luftfartygs konstruktion, materialval och dess utrustning leder till olika behov och krav på löpande underhåll. Addera till det övriga krav som kommer utifrån operativa och tekniska driftserfarenheter (dina, andras/ tillverkare eller via myndighetskrav) så kompletterar du underhållsprogrammet.

 

Länken mellan uppgifter om hur man bibehåller luftvärdigheten och underhållet är underhållsprogrammet.

Den luftvärdighetsansvarige ska veta vad som ska göras och se till att detta görs. Underhållet utförs och certifieras sedan av godkänd ”underhållsorganisation”- eget underhåll eller flygverkstad/tekniker

 

Om du är byggare eller ägare med eget underhållstillstånd, är du både luftvärdighetsansvarig och underhållsansvarig!

 

Underhållsprogrammet ska innehålla:

·         vad det är baserat på,

·         vilka underhållsuppgifter som ska utföras,

·         och vid vilka intervaller

·         och enligt vilka instruktioner.

·         anpassning till hur luftfartyget kommer att användas (lågt / högt årligt flygtidsuttag, land- eller sjöflyg et c)

 

 

Underhållsprogrammet kontrolleras sedan årligen för att säkerställa att det är uppdaterat enligt alla instruktioner (har det tillkommit några återkommande krav från t ex regeländringar eller luftvärdighetsdirektiv eller motsvarande) och även utvärderas med avseende på om det har fungerat tillfredsställande för luftfartygets sätt att operera.

Har det någon störning som kan åtgärdas med ett annat intervall, serviceåtgärd eller är lösningen en modifiering?

 

Dessutom: Jobbar man aktivt med sitt program och kan man bevisa en underhållsåtgärd är gjord ett antal tillfällen utan att anmärkningar hittats kan man förlänga åtgärdens intervall.

 

 

 

2019 Underhållsprogram.