Funktionärer

Senast uppdaterad fredag, 04 januari 2019

EAA Sverige är en ideell förening, vilket innebär att den absoluta merparten av arbetet inom föreningen idag utförs av helt vanliga föreningsmedlemmar och utan någon ersättning.

Vi har endast två fast anställda: Teknisk Chef och Teknisk Sekreterare.

 

Några andra funktionärer listas nedan. För info om dem, klicka på respektive rubrik.

Tekniska granskare

Kontrollant

Besiktningsmän och besiktningsrutiner

2019 Funktionärer.