Kontrollant

Senast uppdaterad torsdag, 25 april 2013

Att vara kontrollant för en byggaktivitet, nybyggnad av luftfartyg eller andra tillståndskrävande arbeten, är ett ansvarsfullt uppdrag som ställer stora krav på kontrollantens kunskaper och förmåga att guida byggaren rätt.

Vare sig det handlar om att du står inför
 • Att acceptera rollen som kontrollant
 • Står i begrepp att välja en kontrollant till ditt projekt

 

Något om KRAVEN

 • Kunskaper om det civila luftfartssystemet
 • God kännedom om byggmetoden
 • Goda kunskaper om flygmotorer och system
 • Kunna tolka tillverkningsunderlagen
 • Lätt tillgänglig. Rimligt geografiskt avstånd byggare-Kontrollant

Något om ANSVARET

 • Besiktiga bygglokal och utrustning
 • Kontrollera att godkänt tillverkningsunderlag och byggmaterial används
 • Kontrollera att godkända metoder används under tillverkningen
 • Avlägga regelbundna besök hos byggare och utföra kontroller på utförda arbeten
 • Delta i slutkontrollen av luftfartyget
 • Tillsammans med byggaren upprätta och underteckna byggarens årsbyggredovisningar samt Underhållsrapporter under flygutprovningsfasen
 
Läs mer om Krav och Ansvar som Kontrollant i Bygghandbokens kap 11.2.
2019 Kontrollant.