Fuel Injection Servo Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 serier

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

 

Ämne: 

Inspektion av kolvmotorer med installerad Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 serier "Fuel Injection Servos".

Dokument:

  EAA kommentarer, LVD Nr 2-3382

  LVD Nr 2-3382

  FAA AD 2008-08-14

  Precision Airmotive, PRS-107 Rev 4

Referenser:

Transportstyrelsen, Luftvärdighetsdirektiv & Swedish Airworthiness Directives

FAA, Airworthiness Directives

Precision Airmotive LLC

2019 Fuel Injection Servo Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 serier.