Brandsläckare med förorenad halon- Ny LVD Nr 2-3391!

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013
Kontrollera om ditt flygplan är utrustat med en brandsläckare tillverkad av Fire Fighting Enterprises Ltd (FFE).Transportstyrelsen utfärdade 08April 2011 LVD 2-3391 för obligatorisk inspektion (och eventuellt byte) av Brandsläckare Halon 1211(BCF), märkt med serie nummer (s/n) och Part nummer(P/N) enligt Fire Fighting Enterprises Ltd (FFE) Alert Service bulletin. è  Senaste aktuella revisionen av ASB’n finner du på  http://www.firecmm.com/

è  LVD Nr 2-3391 finner du på http://www.transportstyrelsen.se/Regler/Regler-for-luftfart/Forfattningssamling

2019 Brandsläckare med förorenad halon- Ny LVD Nr 2-3391!.