MT-Propeller, framkant

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

 

Ämne: 

Inspektion/byte av skydd för propellerbladsframkant.

Dokument:

  EAA kommentarer, LVD Nr 2-3386

  LVD Nr 2-3386 + EASA AD No. 2006-0345R1

  MT-Propeller SB Nr. 8B

Referenser:

Transportstyrelsen, Luftvärdighetsdirektiv & Swedish Airworthiness Directives

EASA, Airworthiness Directives

MT-propeller

2019 MT-Propeller, framkant.