Radio Dittel FSG 2T

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

 

Ämne: 

Inspektion/byte av kondensator i radio Dittel FSG 2T.

Dokument:

  EAA kommentarer, LVD Nr 2-3390

  LVD Nr 2-3390 + EASA AD No. 2010-0186

  Dittel SB FSG2T-1.06

Referenser:

Transportstyrelsen, Luftvärdighetsdirektiv & Swedish Airworthiness Directives

EASA, Airworthiness Directives

Dittel MessTechnik GmbH

2019 Radio Dittel FSG 2T.