LVD 2-3392 på cylinderbyte Lycomingmotorer

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Transportstyrelsen har 08April2011 utfärdat LVD 2-3392 gällande inspektion/byte
av vissa cylindertyper på Lycoming kolvmotorer modell 320, 360 och 540 serier.
Obligatoriska åtgärder i enlighet med FAA AD 2008-19-05. Se

http://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Forfattningssamling/

och sök på LVD alternativt hittar ni original AD på
http://www.airweb.faa.gov för att se om din motor är berörd.

 
2019 LVD 2-3392 på cylinderbyte Lycomingmotorer.