LVD 2-3393 på Rotax 912 och 914 motorer

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Transportstyrelsen har 04Maj2011 utfärdat LVD 2-3393 gällande byte av ”Ignition-Magneto Flywheel hub washer” på ett begränsat antal serienummer av Rotax 912 och 914 motorserier.

Se http://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Forfattningssamling/

och sök på LVD alternativt hittar ni original AD EASA EAD 2011-0067-E  http://ad.easa.europa.eu/ad. Kom ihåg att du ansvarar för att se om din motor är berörd och för att vidta eventuella åtgärder som krävs.

2019 LVD 2-3393 på Rotax 912 och 914 motorer.