Brådskande LVD 2-3396 på Rotax 912 och 914 motorer

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Transportstyrelsen har 02 januari 2012 utfärdat reviderade LVD 2-3396R1 för inspektion av vevaxeln på Rotax 912 och 914. OBS även 912/914UL.

Gäller motorserierna

Rotax 912 A1, 912 A2, 912 A3 och 912 A4

Rotax 912 F2, 912 F3 och 912 F4

Rotax 912 S2, 912 S3 och 912 S4

Rotax 914 F2, 914 F3 och 914 F4

 

OBS! Se Rotax ASB 912-059 / 914-042 respektive Rotax ASB 12-059UL / 914-042UL för vilka motorserienummer som är berörda. Se även video från Rotax-Owner.

 

Inspektion på de modeller och serienummer som är berörda ska ske inom 4 flygtimmar eller 30 dagar (det som infaller först) räknat f r o m 17 November 2011.

Se även http://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Forfattningssamling/ och EASA http://ad.easa.europa.eu/ad/2011-0222-E

Kom ihåg att du är ansvarig för att se om din motor är berörd och för att vidta eventuella åtgärder som krävs i tid. Frågor? Ring kansliet i första hand.

 

 

 

2019 Brådskande LVD 2-3396 på Rotax 912 och 914 motorer.