LVD Nr 2-3397 Modifiering av Cobham Radio Altimeter

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Denna LVD bygger på EASA AD 2011-0239 och gäller Radiohöjdmätar indikator modell IND201 från Cobham Avionics med Part nummer (P/N) 102-2100 och alla serienummer.

De berörda indikatorerna har fel på visningen i meter medan visingen i fot är korrekt.

Åtgärder:

- Före 29 Juni 2012 ska man verifiera visingen är i fot och EJ i meter. (Visad enhet styrs via bygling i indikatorn)

- Före 29 December 2012 ska man, om man vill ha visning i meter, byta till en modifierad indikator.

LVD 2-3397:

2019 LVD Nr 2-3397 Modifiering av Cobham Radio Altimeter.