LVD 2-3398 Inspektion/Byte av Slick Magnet

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Denna LVD gäller kolvmotorer Teledyne Continental Motorer (TCM) och Rolls-Royce C-125, C-145, O-300, IO-360, TSIO-360 och LTSIO-520 AE med Champion Aerospace (före detta Unison Industries) Slick Magneto modeller 6314, 6324 och 6364 med magnet serienummer (S/N) fr o m 99110001 t o m 99129999.

A) Om du inte har magnet av berörd modell och inom S/N intervall monterad krävs ingen vidare åtgärd.

B) Om magneter inom berört S/N intervall är monterad(e):

1) Byt ut magnet/erna.

2) Inspektera magnet med avseende på att stoppinne för impulskoppling sitter kvar. Om pinnen saknas, måste måste vidare inspektion göras av motorn. Se bifogad LVD för mer info (på engelska).

LVD2-3398:

Sök på LVD: http://lvdsad.transportstyrelsen.se/BASIS/lvdsad/lvdext/lvd/sf

2019 LVD 2-3398 Inspektion/Byte av Slick Magnet.