LVD 2-3400 / Emergency AD på Rotax 912 S2, 912 S3 och 914 F2

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

EASA gav 27 januari 2012 ut en Emergency AD på motormodellerna 912 S2, 912 S3 samt 914 F2 på att kontrollera åtdragningsmomentet på oljepumpens monteringsbultar. 02 Feb 2012 gav även Transportstyrelsen ut LVD 2-3400 i ärendet.

Berörda motorindivider (modell och serienummer)

-> 912 S2 och 912 S3 med s/n 4,924.287 till 4,924.295, 4,924.300 till 4,924.304, 4,924.342 till 4,924.350, 4,924.352 samt 4,924.353.

-> 914 F2, s/n 4,421.079, 4,421.080 och 4,421.081.

* Berörda motorer ska räknat från och med 27 januari, inspekteras inom 4 flygtimmar alternativt 30 dagar. Det som först inträffar gäller *

ADn är baserad på Rotax Alert SB ASB-912-060 / ASB-914-043.

Se även: http://www.rotax-owner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=307&utm_source=Mandatory+Alert+Service+Bulletin+2012-01-26&utm_medium=email&utm_campaign=Mandatory+Alert+Service+Bulletin+2012-01-26

Du hittar

LVD 2-3400 här:

EASA AD'n här:

Rotax ASB här:

Sök på LVD: http://lvdsad.transportstyrelsen.se/BASIS/lvdsad/lvdext/lvd/sf

 

2019 LVD 2-3400 / Emergency AD på Rotax 912 S2, 912 S3 och 914 F2.