LVD 2-3403 Modifiering av handbrandsläckare

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Detta gäller dig som har en handbrandsläckare Kidde Graviner med partnummer (P/N) 56412-001(34H), 56411-001(35H)

och 56412-002(38H). Kidde har givit ut en SB (A26-081Rev1) på dessa modeller med anledning av att en släckare ur modellfamiljen fallerat i avtryckaren.

TSL har givit ut LVD2-3403 på dessa modeller och har du en monterad ska du inom sex (6) månader räknat efter 23 Mars 2012 byta ut eller åtgärda din släckare enligt KIddes SB A26-081Rev1. 

Tag kontakt med återförsäljare av berörda släckare för instruktioner om hur gå tillväga med reparation.

> Senaste tidpunkt för åtgärd är inom sex (6) månader räknat efter 23 Mars 2012

> Se LVD 2-3403 för detaljer.

 LVD 2-3403

2019 LVD 2-3403 Modifiering av handbrandsläckare.