MFL om Bristfälliga standarddelar – MS21042, NAS1291 och LN9338 självlåsande muttrar + NAS626 bultar

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Det är publicerat ett MFL (baserat på en EASA bulletin) om defekta muttrar och bultar av MS resp. NAS standard i omlopp. Informationen om materielen kommer ifrån diverse tillverkare och baseras på återrapportering av deras produkter i drift.

Uppmaningen är att vara extra uppmärksam på muttrar med partnummer (P/N) MS21042, NAS1291, LN9338 samt bultar med P/N NAS626 och inspektera skick och ursprungsdokument innan du använder dem.

Generellt bör detta faktum så klart gälla all materiel du tänker montera i ditt flygetyg! Se till att ha spårbarhet (ursprungs certifikat) och gör en noggrann visuell kontroll innan montering. Det kan vara ditt liv & hälsa det handlar om.

MFL'et inkl EASA bulletinen kan du läsa här:

2019 MFL om Bristfälliga standarddelar – MS21042, NAS1291 och LN9338 självlåsande muttrar + NAS626 bultar.