LVD 2-3404 Fastställande av flygplanets individuella utmattningstid

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Chipmunk ägare är berörda av denna LVD / CAA AD som handlar om att fastställa livstid på vingkoppel och stabilisatorinfästning genom att korrigera flygtid till "utmattningstid".

Senaste datum för fastställande av kvarvarande tid: 07 juni 2012

 LVD2-3404

 DeHavilland SupportTECHNICAL NEWS SHEET SERIES CT(C1) No 138 ISSUE 6

 

2019 LVD 2-3404 Fastställande av flygplanets individuella utmattningstid.