Luftvärdighetsdirektiv för Lycoming vevaxlar

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013
Bakgrunden till att EAA pekar på ett EASA AD är att i och med TSFS 2012:83 som trädde i kraft 01 augusti 2012, gäller konstruktionsstatens AD (luftvärdighetsdirektiv). Detta innebär att det inte längre kommer att utges några LVD på utländska luftvärdighetsdirektiv.
EASA AD-US-2012-19-01 (är en revision av FAA AD 2006-20-09) och riktar sig mot vevaxeln för Lycoming modellerna:
(L)O-360

(L)IO-360

AEIO-360

IO-390

AEIO-390

O-540

IO-540

AEIO-540

(L)TIO-540

IO-580

AEIO-580

IO-720

översedda eller uppbyggda/ ihopsatta eller nytillverkade efter 01 Mars 1997.

EASA AD-US-2012-19-01:  

Lösa vevaxlar levererade som reservdel efter 01 Mars 1997 omfattas också. Se Lycomings SB569A  för detaljer.

Åtgärd:

Om du har en motor med vevaxel listad i SB569A ska vevaxeln bytas mot en ny vevaxel vid:

* Nästa motoröversyn eller,

* Nästa gång vevhuset delas eller,

* Inte senare än 12 år efter det att berörd vevaxel började brukas i motorn eller översågs (senaste datum gäller).

Installera ingen vevaxel som finns listad i SB569A.

Har du tidigare utfört åtgärd enligt FAA AD 2006-20-09 eller Lycoming SB569A gäller inte detta din motor. 

 

 

2019 Luftvärdighetsdirektiv för Lycoming vevaxlar.