Återkallelse av EASA AD 2006-0265 / LVD 2-3368

Senast uppdaterad torsdag, 25 april 2013

EASA AD 2006-0265 gällande återkommande kontroll av transpondrars höjdrapportering upphävdes 17 April 2013. Kravet på 24 månaders  återkommande kontroll av Transponder Mode S / C är därmed borttaget.

Revision 25April2013:
TSL har även utfärdat LVD2-3368R1 i ämnet.

 

ADn är ersatt av en rekommendation/ Safety Information Bulletin 2011-15R1 : Mode S and Mode C Transponder Systems: Ground Testing med liknande innehåll.

Får du indikationer på att din utrustning inte fungerar som den ska, gäller förstås att du måste vidta åtgärder att rätta till felet.

2019 Återkallelse av EASA AD 2006-0265 / LVD 2-3368 .