Rotax 912/914 Förgasarflottörer

Senast uppdaterad måndag, 09 mars 2015

Händelse

En avvikelse i tillverkningsprocessen för förgasarflottörer har upptäckts som kan medföra att flottörerna kan absorbera bränsle och förlora flytkraft. Detta kan ge upphov till ojämn gång, speciellt på låga varv, med risk för motorstopp samt bränsleläckage på grund av överflödande flottörkammare.

 Åtgärd

Kontroll av flottörernas flytförmåga var 25:e driftstimma eller var 60:e dag.

Se Rotax servicebulletin SB-912-065, SB-912-065-UL, SB-914-046 eller SB-914-046-UL.

Dessa kan hittas under www.Flyrotax.com klicka sedan på Tech Support och sök baserat på den motor du har.

Uppdatering:

Rotax har nu kommit med en lösning på problemet med förgasarflottörerna.

Se Rotax servicebulletin SB-912-067, SB-912-067-UL, SB-914-048 eller SB-914-048-UL.

Ovanstående servicebulletin gäller fortfarande i ett övergångsskede.

2019 Rotax 912/914 Förgasarflottörer.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats