Blanketter

Senast uppdaterad onsdag, 22 februari 2017

Nu finns det ett antal uppdaterade och nya blanketter utlagda på hemsidan. Dessa finns under fliken Biblioteket - blanketter.

Det är bl a blanketter för årsredovisningar för byggen och flygutprovningar som ni som håller på med detta ska skicka in varje år. Glöm då inte att er kontrollant även ska skriva under blanketten. 

Nya blanketter är bl a en som ni kan använda när det börjar bli dags för besiktning av ert flygplan. Det är en checklista som ni kan använda.

Ny blankett är även den som handlar om övertagande av bygge, som ni ska använda om ni övertar ett pågeånde eller nedlagt bygge. Den skall ev avgående kontrollant och den nye kontrollanten fylla i och signera. Om det blir samma kontrollant så behövs inte denna blankett fyllas i.

Sen finns det även två nya blanketter som handlar om vad ni ska ha klart innan ni söker om 1:a flygutprovningstillståndet respektive 1:a flygtillståndet.

Årsredovisning - bygge

Årsredovisning - flygutprovning

Checklista vid besiktning 

Övertagande av bygge  (för kontrollanten)

Blankett inför 1:a flygutprovningstillståndet

Blankett inför 1:a flygtillståndet

2019 Blanketter.