Valberedning 2018

Senast uppdaterad måndag, 11 december 2017

VALBEREDNING 2018

Valberedningen till årsmötet 2018 består av Staffan Ekström, Hans Stråhle och mig Kjell Franzén som sammankallande. Vi har börjat vårt arbete så smått med att konstatera vilka ledamöter i styrelsen som har en mandatperiod som går ut 2018. Till detta kommer kanske någon som vill kliva av under sin mandatperiod och då kan det bli frågan om fyllnadsval.

Namnen på de ledamöter och suppleanter som är valda till 2018 framgår av dels årsmötesprotokoll 2016 (val på 2 år), dels protokoll från 2017 (val på ett år). Protokollen finns här på hemsidan under "biblioteket". Inloggning krävs. Ditt medlemsnummer finner Du på EAA-nytts baksida.

Alla medlemmar kan lämna förslag till kandidater. Man behöver inte vara blygsam utan kan givetvis också själv anmäla sitt intresse för en kandidatur. Är kandidaten inte känd av valberedningen lämna då med ett (för föreningen) relevant CV. Tänk också på att föreningen behöver styrelsemedlemmar som vill arbeta med föreningsfrågorna, inte bara sitta av styrelsemötena.

För 2018 års valberedning

Kjell Franzén

2019 Valberedning 2018.