Senaste nytt

Från och med 1 juli 2016 har ett nytt system för luftvärdighet trätt i kraft. För EAA är den största skillnaden att besiktningarna skall ske vart 3:e år istället för vart 5:e år som det varit tidigare. Man går in i det nya systemet när den nuvarande 5-åriga perioden löpt ut.

Enda skillnaden för de som fortfarande är kvar i 5-årsperioden är att URB:n ersätts med en Luftvärdighetsdeklaration / Inspektionrapport (blankett BSL14190).

Hur det hela kommer att fungera kan du läsa mer om i PDF-filen.  klicka här

Our friends from NVAV, the experimental organization in The Netherlands, are organizing a few interesting activities that I wanted to share with you. On 20 and 21 August there is a weekend in Seppe (EHSE). Refer to their website for details about this or other activities: www.nvav.nl.

Next weekend, on 12-13-14 August there is the Summer Fly-In at Langenthal (LSPL) organized by the Experimental Aviation of Switzerland: http://www.experimental.chor there is the Old Timer Fly-in in Schaffen: www.dac.be. Also remind the fly-in of Texel on 26-27-28 August, more information: http://www.texelflyin.nl/

Best regards,

Wim Van Malcot

Experimental Days

124.jpg

 

Vi vil gjerne invitere dere til årets Fly-In 19-21 August på Oppdal!

Dette vil bli et flott Fly-In lokalisert midt i Norge med flotte naturomgivelser.

MVH

Øystein Aune

Styremedlem EAA 573

 Info Oppdal

Felles flygtur

 

Det nya systemet för förnyande av luftvärdigheten kommer att träda i kraft från och med 1 juli 2016.

Inträdandet i detta nya system kommer att ske successivt för flygplanen i både EAA-flottan (X-klassade) och KSAK-flottan (UL). Dom berörda flygplansägarna samt besiktningsmännen kommer att informeras löpande.

Vissa detaljer återstår (t.ex blanketterna) men dom kommer strax.

kan Karlsson

TC

 

De frågor om EU Air Ops resp. Annex II som Du gått och grunnat på sedan fly-inet i Falköping kan Du diskutera med Magnus Axelsson, TS och mig på lördag den 6/8 på Visingsö. Vi kommer att vara där (åtminstone) mellan 14 och 16 för att ta oss an Dina frågor. Ja, jag vill ju för min del veta hur vi i EAA ska ställa oss när omarbetningen av nuvarande bestämmelser tar fart i höst. Annex II ska ju inte följa EU Air Ops utan nationella driftbestämmelser, f.n. gällande svenska regelverk. Detta är i flera fall strängare men ska anpassas till EU regelverk.

Har Du synpunkter på det flygande kulturarvet vill jag också gärna diskutera det med då det tycks röra sig något på den sidan på myndighetshåll i detta fall. En ny kulturarvslag håller på att tas fram och då gäller det att inget går snett för vår del. Men vad vill vi egentligen?

Kjell Franzén
01 front

Är nu justerat och klart och ligger under Biblioteket - Protokoll, stadgar... Inloggning krävs.

2018 Nyheter.