Senaste nytt

Under året anordnar EAA följande kurser

 

Datum Kurs Plats
3 - 5 mars  Eget underhåll Karlskoga
14 - 17 april Träkurs Karlskoga
20 - 21 maj El- och avionik Eslöv
19 - 20 augusti Dukningskurs Karlskoga
26 - 27 augusti Dukningskurs Karlskoga
9 - 10 september Plastkurs, del 1 Karlskoga
14 oktober Plåtkurs Skåne
21 oktober Plåtkurs Barkarby
Plastkurs, del 2 hösten 2017  
     

 Det finns platser kvar på plåtkursen i Skåne. Kursen på Barkarby är fulltecknad.

Intresseanmälningar skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

En Rotax Fam. & 100-timmar Servicekurs kommer att hållas den 14 och 15 oktober. Platsen är Härkeberga, Enköping

Se nedan länk till anmälan:

http://www.lycon.se/iRMT/kostnad-och-schema/anmalan/

 

clock

Nu finns det en aktuell medlemsförtecknig för 2017. Den finns under biblioteket - medlemslista. Inloggning krävs

Det finns fortfarande några platser kvar på plåtkursen den 14 oktober som går i Skåne.

Plåtkursen på Barkarby är däremot fulltecknad.

 

Är ni intresserade så anmäl er snarast möjligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

hälsningar

Ann-Lis

Nu finns det ett antal uppdaterade och nya blanketter utlagda på hemsidan. Dessa finns under fliken Biblioteket - blanketter.

Det är bl a blanketter för årsredovisningar för byggen och flygutprovningar som ni som håller på med detta ska skicka in varje år. Glöm då inte att er kontrollant även ska skriva under blanketten. 

Nya blanketter är bl a en som ni kan använda när det börjar bli dags för besiktning av ert flygplan. Det är en checklista som ni kan använda.

Ny blankett är även den som handlar om övertagande av bygge, som ni ska använda om ni övertar ett pågeånde eller nedlagt bygge. Den skall ev avgående kontrollant och den nye kontrollanten fylla i och signera. Om det blir samma kontrollant så behövs inte denna blankett fyllas i.

Sen finns det även två nya blanketter som handlar om vad ni ska ha klart innan ni söker om 1:a flygutprovningstillståndet respektive 1:a flygtillståndet.

Årsredovisning - bygge

Årsredovisning - flygutprovning

Checklista vid besiktning 

Övertagande av bygge  (för kontrollanten)

Blankett inför 1:a flygutprovningstillståndet

Blankett inför 1:a flygtillståndet

I EAA-nytt nr 1 2017 finns i ordförandens spalt lite information om ansökan om bidrag för byte av radioapparater (till 8.33 MHz). Ny information har kommit oss tillhanda efter det att tidningen gick i tryck och återges kortfattat nedan.

Som framgick i EAA-nytt sökte inte TS något bidrag p g a hög arbetsbelastning och att det inte ansågs ligga inom TS intressesfär. I stället är det Linköpings flygklubb som lämnat in en ansökan som gäller för alla flygplan i Sverige. Ett stort tack till Erik Bodin i klubben som lagt ner mycket arbete på detta!

För Sveriges del är det äskat bidrag om ca 15 miljoner vilket skall motsvara ungefär 20% av totalkostnaden. Ansökan från luftfartygsägare om bidrag kan skickas in fr o m april.

Följande gäller preliminärt (förutsatt att ansökan beviljas):

  • Endast utrustning inköpt och installerad efter 2017-02-07 går det att få bidrag för
  • Man kan endast får bidrag för utrustning som faktiskt installerats i luftfartyg. Dock kan man reservera bidrag som sedan utbetalas är installationen skett.
  • Det kommer att krävas bevisning för att installationen verkligen skett (kopia på luftvärdighetsbevis, fakturor, fotografier på installationen etc)

Bidrag kommer att ges med max 20% på kostnaden enl nedan (preliminärt).

  • Enbart fast COM 70 kkr
  • Handhållen COM 15 kkr
  • Kombinerad NAV/COM 170 kkr

Ovanstående är vad vi vet nu och är alltså preliminära uppgifter. Så snart vi vet mer hur ansökan skall ske mm, kommer vi att informera om detta.

Curt Sandberg

radio 23303 340

2019 Nyheter.