Senaste nytt

Manualer för Lycomingmotorer på ATP Aviation Hub

På hemsidan finns tillgång till manualer för de flesta Lycomingmotorer som är aktuella för våra flygplan. Logga in på hemsidan så får du tillgång till manualerna. De finns under Bibliotek - ATP Online manualer. Där hittar du instruktionerna. När du loggat in på den sidan så sök under Libraries, My Library. Där finns informationen till motorerna och för varje motor, Airworthiness Directives, Associated Service Info, Maintenance Publications, Operations och Service Information. Går du under Libraries in på Search hittar du även Catalogs som innhehåller Aircraft Hardware Reference Handbook referens. Du kan hitta en massa nytting information om det mesta som finns på ett flygplan. Tidigare fanns information även för Continentalmotorer men ATP har tyvärr inte längre licens att publicera dessa.

är nu justerat och klart och ligger på hemsidan under Biblioteket/Protokoll, stadgar avtal mm

En ny servicebulletin har kommit ut för Rotax motorer.
Den belyser förändringar i sättet att mäta CHT som har förändrats till att mäta kylvätskans temperatur istället.
Dessa förändringar gäller dom nyaste motorerna/cylindertopparna och innebär att max-värdet är lägre.

Mer kommer efter Jul-uppehållet men läs själv mer under www.flyrotax.com och sök på följande servicebulletiner:
SB-912-066, SB-912-066-UL, SB-914-047, SB-914-047-UL


Håkan
TC

Händelse

En avvikelse i tillverkningsprocessen för förgasarflottörer har upptäckts som kan medföra att flottörerna kan absorbera bränsle och förlora flytkraft. Detta kan ge upphov till ojämn gång, speciellt på låga varv, med risk för motorstopp samt bränsleläckage på grund av överflödande flottörkammare.

 Åtgärd

Kontroll av flottörernas flytförmåga var 25:e driftstimma eller var 60:e dag.

Se Rotax servicebulletin SB-912-065, SB-912-065-UL, SB-914-046 eller SB-914-046-UL.

Dessa kan hittas under www.Flyrotax.com klicka sedan på Tech Support och sök baserat på den motor du har.

Uppdatering:

Rotax har nu kommit med en lösning på problemet med förgasarflottörerna.

Se Rotax servicebulletin SB-912-067, SB-912-067-UL, SB-914-048 eller SB-914-048-UL.

Ovanstående servicebulletin gäller fortfarande i ett övergångsskede.

En ny reviderad prislista finns nu tillgänglig och gäller från 2015-01-01

2017 Nyheter.