Senaste nytt

Vi har tagit fram en ny blankett som kan underlätta för dig inför besiktningen av ditt flygplan. Gå igenom listan punkt för punkt och kontrollera att de punkter som är tillämpliga på ditt flygplan är åtgärdade. När besiktningsmannen sen kommer så underlättar det arbetet för honom.

Klicka här för att komma till blanketten. Den finns även under rubriken blanketter.

finns nu på hemsidan. Inloggning krävs.

Manualer för Lycomingmotorer på ATP Aviation Hub

På hemsidan finns tillgång till manualer för de flesta Lycomingmotorer som är aktuella för våra flygplan. Logga in på hemsidan så får du tillgång till manualerna. De finns under Bibliotek - ATP Online manualer. Där hittar du instruktionerna. När du loggat in på den sidan så sök under Libraries, My Library. Där finns informationen till motorerna och för varje motor, Airworthiness Directives, Associated Service Info, Maintenance Publications, Operations och Service Information. Går du under Libraries in på Search hittar du även Catalogs som innhehåller Aircraft Hardware Reference Handbook referens. Du kan hitta en massa nytting information om det mesta som finns på ett flygplan. Tidigare fanns information även för Continentalmotorer men ATP har tyvärr inte längre licens att publicera dessa.

är nu justerat och klart och ligger på hemsidan under Biblioteket/Protokoll, stadgar avtal mm

En ny servicebulletin har kommit ut för Rotax motorer.
Den belyser förändringar i sättet att mäta CHT som har förändrats till att mäta kylvätskans temperatur istället.
Dessa förändringar gäller dom nyaste motorerna/cylindertopparna och innebär att max-värdet är lägre.

Mer kommer efter Jul-uppehållet men läs själv mer under www.flyrotax.com och sök på följande servicebulletiner:
SB-912-066, SB-912-066-UL, SB-914-047, SB-914-047-UL


Håkan
TC

2018 Nyheter.