Senaste nytt

är nu justerat och klart och ligger på hemsidan under Biblioteket/Protokoll, stadgar avtal mm

En ny servicebulletin har kommit ut för Rotax motorer.
Den belyser förändringar i sättet att mäta CHT som har förändrats till att mäta kylvätskans temperatur istället.
Dessa förändringar gäller dom nyaste motorerna/cylindertopparna och innebär att max-värdet är lägre.

Mer kommer efter Jul-uppehållet men läs själv mer under www.flyrotax.com och sök på följande servicebulletiner:
SB-912-066, SB-912-066-UL, SB-914-047, SB-914-047-UL


Håkan
TC

Händelse

En avvikelse i tillverkningsprocessen för förgasarflottörer har upptäckts som kan medföra att flottörerna kan absorbera bränsle och förlora flytkraft. Detta kan ge upphov till ojämn gång, speciellt på låga varv, med risk för motorstopp samt bränsleläckage på grund av överflödande flottörkammare.

 Åtgärd

Kontroll av flottörernas flytförmåga var 25:e driftstimma eller var 60:e dag.

Se Rotax servicebulletin SB-912-065, SB-912-065-UL, SB-914-046 eller SB-914-046-UL.

Dessa kan hittas under www.Flyrotax.com klicka sedan på Tech Support och sök baserat på den motor du har.

Uppdatering:

Rotax har nu kommit med en lösning på problemet med förgasarflottörerna.

Se Rotax servicebulletin SB-912-067, SB-912-067-UL, SB-914-048 eller SB-914-048-UL.

Ovanstående servicebulletin gäller fortfarande i ett övergångsskede.

En ny reviderad prislista finns nu tillgänglig och gäller från 2015-01-01

En ny LVD som rör en avvikelse i tillverkningsprocessen för förgasarflottörer har publicerats.

2019 Nyheter.