Senaste nytt

Efter en längre periods uppehåll har vi den stora glädjen att åter kunna utföra bullerprov för utfärdande av miljöcertifikat för din maskin!

Verksamheten bedrivs under ledning av Lars-Erik Lundgren på Kjula flygfält (ESSU) utanför Esklilstuna.

Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller direkt till Lars-Erik på 070 - 521 27 12, så får du instruktion runt bullerprovet samtidigt som tid för aktiviteten bokas in.

EAA Sverige har tillsammans med Arbetslivsmuséernas Centrala Organisationer och andra berörda riksorganisationer, skickat en skrivelse till Kulturdepartementet. I skrivelsen uppmanar vi till en lagöversyn och till fastställande av kvalifikationsregler för ett utökat skydd av - i vårt fall - äldre flygplan.

 Skrivelse "Stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet"

EAA Sverige har yttrat sig över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet:

 Läs remissyttrandet här!

Som bekant är vår ekonomi mycket ansträngd och vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i balans. Den största utgiftsposten är lönekostnaden för vår personal och styrelsen har funnit att vi tyvärr inte längre kan ha en teknisk chef anställd på heltid.

Vi har därför nödgats säga upp vår nuvarande tekniske chef Magnus Kärn-Hampus. Magnus sista arbetsdag är 2013-05-31.

Som ny teknisk chef kommer Greger Ahlbeck att tjänstgöra. Greger har verkat inom EAA under många år och är väl förtrogen med vårt arbete och våra rutiner. Greger har också varit teknisk chef innan Magnus anställdes. Han kommer tillsvidare att finnas på kansliet under en dag i veckan. Under övriga dagar hoppas vi att andra krafter kommer att finnas tillgängliga, till stor del på frivillig basis.

Ovanstående gäller tills en mer långsiktig lösning har kunnat organiseras.

Vår tekniske sekreterare och kanslist Ann-Lis berörs ej av ovanstående förändringar och Sven Kindblom kvarstår som föreningens verksamhetsledare.

För EAAs styrelse
Curt Sandberg

Den 8 april 2013 trädde nya nationella föreskrifter i kraft som reglerar certifikat och utbildning på luftfartsområdet.

De nya föreskrifterna rör alla innehavare av personliga tillstånd eftersom både allmänna bestämmelserna och specialbestämmelser om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis har ändrats till följd av nya EU-regler på området.
Läs mer på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Nya-kommande-eller-andrade-regler/Nya-foreskrifter-om-certifikat-och-utbildning-pa-luftfartsomradet/

2017 Nyheter.