Senaste nytt

EAA Sverige har yttrat sig över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet:

 Läs remissyttrandet här!

Som bekant är vår ekonomi mycket ansträngd och vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i balans. Den största utgiftsposten är lönekostnaden för vår personal och styrelsen har funnit att vi tyvärr inte längre kan ha en teknisk chef anställd på heltid.

Vi har därför nödgats säga upp vår nuvarande tekniske chef Magnus Kärn-Hampus. Magnus sista arbetsdag är 2013-05-31.

Som ny teknisk chef kommer Greger Ahlbeck att tjänstgöra. Greger har verkat inom EAA under många år och är väl förtrogen med vårt arbete och våra rutiner. Greger har också varit teknisk chef innan Magnus anställdes. Han kommer tillsvidare att finnas på kansliet under en dag i veckan. Under övriga dagar hoppas vi att andra krafter kommer att finnas tillgängliga, till stor del på frivillig basis.

Ovanstående gäller tills en mer långsiktig lösning har kunnat organiseras.

Vår tekniske sekreterare och kanslist Ann-Lis berörs ej av ovanstående förändringar och Sven Kindblom kvarstår som föreningens verksamhetsledare.

För EAAs styrelse
Curt Sandberg

Den 8 april 2013 trädde nya nationella föreskrifter i kraft som reglerar certifikat och utbildning på luftfartsområdet.

De nya föreskrifterna rör alla innehavare av personliga tillstånd eftersom både allmänna bestämmelserna och specialbestämmelser om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis har ändrats till följd av nya EU-regler på området.
Läs mer på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Nya-kommande-eller-andrade-regler/Nya-foreskrifter-om-certifikat-och-utbildning-pa-luftfartsomradet/

En liten påminnelse till alla er som "missat" att skicka in er flygutprovnings- eller årsbyggredovisning. Om du inte kommer ihåg om du skickat in den eller inte, hör av dig till kansliet, tel 08-752 75 85 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detsamma gäller även dig som inte betalat din medlemsavgift ännu. Meddela oss även om du flyttat och fått ny adress.

Hälsningar kansliet/Ann-Lis

 

finns nu publicerat på hemsidan! Det finns under Menyn "biblioteket"

2018 Nyheter.