Senaste nytt

Transportstyrelsen har publicerat en remiss som i högsta grad berör oss:

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m m av flygmaterial (materielbestämmelser)

Läs speciellt detta dokument:

 Remissförslag underhåll, reparation, modifiering av flygmateriel

Styrelsen kommer att sammanställa ett remissvar från EAA Sverige, men det är absolut ingenting som hindrar att enskilda medlemmar också skickar in sina synpunkter. Tvärtom uppmuntrar vi detta!

Följ även diskussionerna i ämnet i EAA Sveriges Facebook-grupp!

Observera att sista dag för remissvar är 2014-02-16.

 
Som ett led i att reducera våra kostnader har vi bl a sökt efter nya och billigare lokaler för vårt kansli.

Styrelsen har funnit att det mest attraktiva alternativet är att flytta tillbaka till vårt hus på Barkarby f d flygfält.

Vi flyttade därifrån eftersom kommunen hade satt ett datum då alla byggnader skulle vara borta. Dock har detta nu ändrats och kommunen har nu inte några planer för nyttjande av marken inom de närmaste åren.

Huset står kvar som vi lämnade det för två år sedan och endast mindre upprustningsåtgärder behövs. Vår personal och våra engagerade funktionärer har accepterat att flytta tillbaka och detta planeras ske i början på december månad.

Styrelsen

 

Med anledning av att vi har reducerat vår tekniska organisation, så nås TC Greger Ahlbeck säkrast på telefon 070 - 591 82 22, tisdagar och torsdagar 9:00 - 12:00.

Mailboxen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) bevakas kontinuerligt av Greger tillsammans med verksamhetsledaren Sven Kindblom.

Med få undantag gäller vanliga kontorstider för Ann-Lis på kansliet. Telefon 08 - 752 75 85 eller email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

Efter en längre periods uppehåll har vi den stora glädjen att åter kunna utföra bullerprov för utfärdande av miljöcertifikat för din maskin!

Verksamheten bedrivs under ledning av Lars-Erik Lundgren på Kjula flygfält (ESSU) utanför Esklilstuna.

Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller direkt till Lars-Erik på 070 - 521 27 12, så får du instruktion runt bullerprovet samtidigt som tid för aktiviteten bokas in.

EAA Sverige har tillsammans med Arbetslivsmuséernas Centrala Organisationer och andra berörda riksorganisationer, skickat en skrivelse till Kulturdepartementet. I skrivelsen uppmanar vi till en lagöversyn och till fastställande av kvalifikationsregler för ett utökat skydd av - i vårt fall - äldre flygplan.

 Skrivelse "Stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet"

2019 Nyheter.