Senaste nytt

Tidfördriv för dig som inte är aktiv i byggandet? Om du har erfarenheter av programmet kan du väl skriva en rad om det!

Saxat ur Ny Teknik, idag 17 Jan:

 

Bygg flygplan med Nasas 3d-program

Bygg flygplan med Nasas 3d-program

Nasa har lanserat ett 3d-program för att konstruera flygplan. Programmet är både gratis och öppen källkod.

OpenVSP är ett mycket avancerat datorprogram för att designa flygplan och visa dem som 3d-modeller.

Det har utvecklats av den amerikanska rymdstyrelsen Nasa sedan början av 1990-talet. I början av 2012 lanserades det som öppen källkod och kan laddas ner gratis i körbara versioner för Windows och Mac OS X.

För den som vill konstruera ett flygplan från scratch krävs gedigna förkunskaper. Både om flygfarkoster och 3d-program. Men i programmet finns några färdiga modeller av exempelvis en Cessna 182 och en Boeing 747 att leka med.

För att komma igång med modellerandet finns både videor och en online-manualer att studera.

 

Kom ett meddelande från Transportstyrelsen med information om komplikationer efter vissa synkorrigerande operationer. Läs mer här.

EAA's Kjell Franzen och Ingmar Hedblom är engagerade i bl a vad som händer på regelfronten. Även om EAAs tillvaro är under gamla nationella Bestämmelser för Civil Luftfart, så kommer givetvis de regeländringar som sker inom EASA att ha påverkan. Vi bad Kjell att skriva en rad om vad som är på gång inom certifikat.

Kjells ord hittar du här:

Vad CAA UK har svarat på frågor om vad som påverkar dem i England (kanske viss indikation om hur det kan bli här i Sverige). Läs här: 

 

Sedan är det ju så att inom några år så kommer det krav på att byta ut de gamla VHF/COM som har 20kHz indelade frekvenser till 8,33 kHz. Detta för att få etern att räcka till för fler användare. I dagsläget har trafik över FL195 redan krav på 8,33 och nu är processen igång för nivån under FL195. Det ser ut som om december 2018 blir slutdatum för byte men det kommer att ske en gradvis övergång fram till dess. Så om du står i begrepp att byta ut eller köpa en ny Com, se då till att den är 8,33 indelad.

TILLÄGG 02 Mars 2012:

Eurocontrols presentation är ett förslag framtaget på uppdrag av EU Kommissionen som i slutet av mars lägger ut ny förordning för konsultation. Därefter kan detaljer i hur det kan tänkas bli utkristalliseras. För Sveriges del kommer det troligen finnas möjlighet till lokala lättnader baserat på geografin samt trafikdensiteten. T ex södra delen av landet med närhet till kontinenten och mycket trafik eller generellt kontrollzoner runt större flygplatserna kommer att bli 8,33 fullt ut. Kom också ihåg att om du tänker dig ut i Europa kommer du med absolut säkerhet behöva uppfylla 8,33.

Du kan läsa mer här:

Nu finns en handbok för hur du upprättar Vikt & Balanshandlingarna upplagd.

Du finner den under "För Medlemmar/Biblioteket/Övriga Dokument" (kräver inloggning)

Kom en historia via vår mejl om en Lancair där ett felmonterat relä ställde till det. Läs mer här.....
2018 Nyheter.