Senaste nytt

Kom ett meddelande från Transportstyrelsen med information om komplikationer efter vissa synkorrigerande operationer. Läs mer här.

EAA's Kjell Franzen och Ingmar Hedblom är engagerade i bl a vad som händer på regelfronten. Även om EAAs tillvaro är under gamla nationella Bestämmelser för Civil Luftfart, så kommer givetvis de regeländringar som sker inom EASA att ha påverkan. Vi bad Kjell att skriva en rad om vad som är på gång inom certifikat.

Kjells ord hittar du här:

Vad CAA UK har svarat på frågor om vad som påverkar dem i England (kanske viss indikation om hur det kan bli här i Sverige). Läs här: 

 

Sedan är det ju så att inom några år så kommer det krav på att byta ut de gamla VHF/COM som har 20kHz indelade frekvenser till 8,33 kHz. Detta för att få etern att räcka till för fler användare. I dagsläget har trafik över FL195 redan krav på 8,33 och nu är processen igång för nivån under FL195. Det ser ut som om december 2018 blir slutdatum för byte men det kommer att ske en gradvis övergång fram till dess. Så om du står i begrepp att byta ut eller köpa en ny Com, se då till att den är 8,33 indelad.

TILLÄGG 02 Mars 2012:

Eurocontrols presentation är ett förslag framtaget på uppdrag av EU Kommissionen som i slutet av mars lägger ut ny förordning för konsultation. Därefter kan detaljer i hur det kan tänkas bli utkristalliseras. För Sveriges del kommer det troligen finnas möjlighet till lokala lättnader baserat på geografin samt trafikdensiteten. T ex södra delen av landet med närhet till kontinenten och mycket trafik eller generellt kontrollzoner runt större flygplatserna kommer att bli 8,33 fullt ut. Kom också ihåg att om du tänker dig ut i Europa kommer du med absolut säkerhet behöva uppfylla 8,33.

Du kan läsa mer här:

Nu finns en handbok för hur du upprättar Vikt & Balanshandlingarna upplagd.

Du finner den under "För Medlemmar/Biblioteket/Övriga Dokument" (kräver inloggning)

Kom en historia via vår mejl om en Lancair där ett felmonterat relä ställde till det. Läs mer här.....

Det kom ett mejl med erfarenheter från Paul Pinato härom dagen.

Läs brevet här! -> 

Kan inte annat än understryka vikten av att ha koll. Sedan kan man raljera bäst man vill om onödiga, krångliga regler och procedurer eller moderna tiders ökade krav; merparten av BCL är ju bara över tio år gammal (....) och egentligen till för att vägleda och skydda från okloka beslut. En engelsk lärare sade för många år sedan: every regulation is written in blood. Håller kanske inte i alla lägen men till stora delar är det så om man tittar historiskt på framväxt av regelverk.

Om någon till äventyrs undrar vad som backar Pålles påstående på slutet, kan jag rekommendera vederbörande att ge reglerna några få minuter och ögna igenom några korta stycken i BCL-M: ( här eller direkt via resp länk nedan)

 M1.1 sidan 5 punkt 5.10 om luftvärdighet och sidan 6 punkt 8.2.2 om journalföring.

 M3.2 sidan 8 punkt 7.4.3 och 7.4.4 om utrustning och flygmateriel.

Hälsningar,

Magnus Kärn-Hampus

TC EAA

 

2019 Nyheter.