Senaste nytt

EASA har idag 21 aug släppt "Proposed AD PAD 12-109-CN" för konsultation där man föreslår att AD'n 2006-0265 från 2006 upphävs. Detta innebär att kravet idag på återkommande transpondertestning var 24'e månad slopas.

Slutdatum för konsulatationen är 31 oktober 2012.

Transportstyrelsen har publicerat beslut om avgifter för 2013:

"Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning ska vara avgiftsfinansierad. Finansieringsformen startade 2011 och förändringarna har sedan dess införts successivt. Nu är nya avgifter för luftfart, väg och järnväg beslutade. De träder i kraft 1 januari 2013.

Luftfartens myndighetsavgift fasas ut

Inom luftfartsområdet fortsätter utfasningen av myndighetsavgiften, som finansierar viss tillsyn och regelgivning och som tas ut för avresande passagerare från svenska flygplatser. 2013 sänks avgiften från 9 kronor till 6,50 kronor. Eftersom myndighetsavgiften ska avskaffas måste luftfarten täcka delar av dessa kostnader via direkta avgifter istället. Det innebär i sin tur att vissa avgifter för tillstånd och tillsyn behöver höjas, trots att besparingar genomförts i Transportstyrelsens luftfartsverksamhet.

De som höjs är vissa avgifter för operativ licens, driftstillstånd för kommersiell verksamhet, luftvärdighetsövervakning, verkstäder och luftvärdighetsorganisationer, utbildningsorganisationer, flygplatser, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd. Dessutom höjs avgiften för dödande av förkommen handling.

Vissa avgiftshöjningar som skulle behöva göras för att finansiera tillsynsverksamheten, har bedömts som alltför stora och därför frusits på de nivåer som gäller 2012 i avvaktan på alternativa lösningar. De områden som berörs av detta är avgifter för kommersiell verksamhet med helikopter (JAR-OPS 3) och bruksflyg. Dessutom fryses certifikatsavgifterna för 2013 i avvaktan på införandet av ett nytt EU-regelverk.

Samtidigt sänks vissa avgifter för operativ licens, drifttillstånd för kommersiell verksamhet samt luftvärdighetsövervakning."

Klicka på texten för att läsa mer om avgifterna. 

Regel texten / föreskrifterna om avgifterna kan du läsa här:

Många är medvetna om att allmänflyget är hårt trängt i huvudstadsregionen sedan några år tillbaka och att ett konkret alternativ idag ännu inte är en realitet.

Ett medborgarförslag som lagts fram och som är öppen för publik e-påskrift är Värmdö. Varför inte ge Ditt stöd till allmänflyget i Sthlmregionen?

Läs mer på:

http://www.flygtorget.se/Forum/Detaljer.aspx?ForumKatID=1&ID=80853

https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/dialog/eforslag/aktuellaeforslag.htx

Hans Marchner har börjat bygga en ICP Savannah VG XL med MTOW 560kg. Det är den första i Sverige och Bengt Aronsson i Örebro håller i den tekniska granskningen. Typen fanns sedan tidigare granskad mot LTF-UL / 450 kg i Tyskland.

Du kan följa Hans bygge på http://www.mykitlog.com/users/index.php?user=hansmarchner&project=2155

ICP: http://www.icp.it/Avio/scheda_en.asp?voce=savannahxl

 

2019 Nyheter.