Händelserapportering Online

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Det som inte ska hända sker tyvärr ändå ibland......

Kom ihåg att du som certifikatinnehavare har rapporteringsskyldighet för allt som påverkar säkerheten. Detta för att kunna dra lärdom och förhoppningsvis bidra till en säkrare verksamhet.

Transportstyrelsen har en onlinetjänst för rapportering för händelser (tillbud) utan direkt risk för flygsäkerheten.

Haverier och allvarliga tillbud måste rapportereras via papper. Du finner formulär för motorflyg här:

2019 Händelserapportering Online.