Åtgärder för att minska luftrumsintrång

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Citat från Transportstyrelsens Nyhetsarkiv:

Åtgärder för att minska luftrumsintrång beslutade

Förbättrad flyginformationstjänst och flygbriefingtjänst, förbättrad utbildning för privatpiloter och personal inom flygtrafikledningstjänst, utökat samarbete mellan ATS-enheter och flygklubbar med flera. Detta är exempel ur den svenska åtgärdsplanen för att minska antalet luftrumsintrång som Transportstyrelsen tagit fram. Åtgärdsplanen baseras på den europeiska motsvarigheten, men åtgärderna har också kommit in som förslag från representanter för bland andra luftrumsanvändare, flygtrafiktjänst och intresseorganisationer.

Luftrumsintrång är ett problem i hela Europa, även i Sverige. En undersökning som den europeiska flygsäkerhetsorganisationen Eurocontrol genomför visar att det inträffar cirka tio intrång per dag i Europa, varav tre är så pass allvarliga att en åtgärd måste vidtas. Antalet rapporterade luftrumsintrång i Sverige har minskat något de senaste åren, från 339 år 2008 till ca 270 år 2011.

Orsaken till att privatflygare flyger in i avgränsade luftrum utan klarering eller tillstånd är flera. Bristande utbildning, dåligt väder, att piloten läst fel på kartan eller GPS, att han/hon använt gammalt kartunderlag eller blivit distraherad är exempel.

Att få bukt med luftrumsintrången är viktigt, såväl utifrån säkerhet som utifrån ekonomi och miljö när luftrumsintrång orsakar förseningar i flygtrafiken. Därför har Transportstyrelsen arbetat fram en åtgärdsplan för att minska luftrumsintrången. En viktig del i arbetet med att ta fram planen har varit att bjuda in representanter för luftfarten – luftrumsanvändare, flygtrafiktjänsten, försvarsmakten, utbildningsorganisationer, flyginformation/flygväder och intresseorganisationer – att komma med förslag på och diskutera lämpliga åtgärder.

Åtgärdsplanen är nu beslutad. Här framgår sju olika prioriterade åtgärder som bör genomföras. Arbetet med att genomföra åtgärderna kommer att genomföras under 2012 och 2013. Även under genomförandefasen kommer samarbetet med luftrumsanvändare, flygtrafiktjänsten, intresseorganisationerna med flera att vara en viktig del.

Ta del av åtgärdsplanen mot luftrumsintrång.

Läs mer om luftrumsintrång.

Läs mer om statistik och analys av luftrumsintrång.

2019 Åtgärder för att minska luftrumsintrång.