Styrelsen

Senast uppdaterad fredag, 24 Maj 2019

Styrelsen för EAA Sverige består under 2019 av: 

Ordförande  Magnus Sandqvist, Huddinge
Vice ordförande Sven Kindblom, Sollentuna
Kassör Hans-Olav Larsson, Järfälla
Sekreterare Lars Dolk, Färentuna
Ledamot 1 Karl-Erik Engstrand, Ekolsund
Ledamot 2 Tomas Backman, Vällingby
Ledamot 3 Kjell Franzén, Norrköping
Ledamot 4 Lennart Öborn, Tullinge
Ledamot 5 Vakant
Suppleant Harald Kalling, Uppsala
Suppleant Magnus Lundström, Sigtuna
Suppleant Mårten Hagardson, Stenhamra

 

Kontaktuppgifter finns under Biblioteket/Medlemslista (inloggning krävs).

2019 Styrelsen.