Styrelsen

Senast uppdaterad onsdag, 14 mars 2018

Styrelsen för EAA Sverige består under 2018 av: 

Ordförande  Magnus Sandqvist, Huddinge
Vice ordförande Sven Kindblom, Sollentuna
Kassör Hans-Olav Larsson, Järfälla
Sekreterare Lars Dolk, Färentuna
Ledamot 1 Joakim Westh, Stockholm
Ledamot 2 Tomas Backman, Vällingby
Ledamot 3 Henrik Idensjö, Huddinge
Ledamot 4 Lennart Öborn, Tullinge
Ledamot 5 Kjell Franzén, Norrköping
Suppleant Karl-Erik Engstrand, Ekolsund
Suppleant Harald Kalling, Uppsala
Suppleant Magnus Lundström, Sigtuna

 

Kontaktuppgifter finns under Biblioteket/Medlemslista (inloggning krävs).

2019 Styrelsen.