Täthetsprovning fart- och höjdmätare systemen

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Det verkar råda viss anarki gällande uppfattning en om vad som krävs av provning av fart- och höjdmätare systemen i EAA flygmaskinerna. D v s tvåårskontrollen av själva instrumenten samt systemprov efter att man skruvat i systemen. T e x ur- och inmontering av fart/höjdmätare.

Måste därför påpeka att täthetsprovning av systemen är nästan viktigare än kontrollen av själva instrumenten! När du "öppnat" systemet för instrumentbyte e dyl, krävs att du kontrollerar tätheten. Detta SKA göras med en utrustning som man kan skapa ett kontrollerat under respektive övertryck med. I BCL-M 4-3-9/ -11 står:

Statiskt system i luftfartyg utan tryck kabin:

• Ställ in höjdmätaren med hjälp av tryckinställningsvredet så att den visar 0 fot.

• sänk trycket i systemet till ca 3,3 kPa (25 mm Hg) under rådande atmosfärtryck eller tills höjdmätaren visar 1000 fot.

• Täta anslutningen och kontrollera efter 1 minut att trycket ej ökat mer än vad som motsvaras av 150 fots ändring av höjdmätarens utslag (0,5 kPa / 4 mm Hg).

Dynamiskt system:

Täthetsprova systemet för totaltryck genom att öka trycket i systemet till ca 3,7 kPa (28 mm Hg) över rådande atmosfärtryck eller, om fartmätare är installerad, till det tryck som ger fartmätarutslaget ca 150 knop. Täta anslutningen och kontrollera efter 1 minut att trycket ej minskat mer än vad som motsvaras av 10 knops ändring hos fartmätaren (ca 0,6 kPa / 4,3 mm Hg). Om fartmätare med maximalt skalutslag lägre än 150 knop är installerad, ska provning utföras vid ett övertryck som ger ett fartmätarutslag motsvarande luftfartygets normala marschfart.

 

• Se till att provutrustningens ledningssystem är tillfredsställande anslutet till flygplan systemet respektive till provutrustningen. En plötslig tryckförändring på grund av bristfälliga anslutningar kan skada både instrument och provutrustning.

Läs mer i BCL-M 4.3!

 

2019 Täthetsprovning fart- och höjdmätare systemen .