Användande av bilbensin / MOGAS

Senast uppdaterad fredag, 31 Maj 2013

 

En liten sammanfattning med anledning av att det frågats om vad som gäller kring användande av bilbensin (MOGAS) i luftfart.

 

Först av allt rekommenderar jag att du läser artikeln min företrädare Paul Pinato skrev i EAA Nytt nummer 4 2008 (sid 18/19). Den hittar du här: http://eaa.se/dokument/biblioteket/eaa-nytt/eaa-nytt_08-4.pdf

 

Som Paul skrev så är det den åldrade (1986) BCL-M 1.12 som reglerar användningen av användande av motorbensin (notera moment 3.8.1). Stora delar kan anses tillämpliga även idag, t ex momenten 4 och 5. Samma krav finns med i de engelska reglerna CAP 747 (GC No 2 med tillhörande appendix) utgivna  Nov 2009. Den norm som gäller i UK för motorbensin är EN228, BCL nämner en svensk standard eller motsvarande utländsk.


UPPDATERING 2013: BCL-M 1.12 är upphävd med hänvisning till att "användningen av motorbensin styrs av motortillverkarens rekommendationer".

Lycoming har publicerat Service Instruktion SI1070R om användning av bilbensin.

CAP 747 läser du här: http://www.caa.co.uk/docs/33/cap747.pdf

 

Engelska motsvarigheten till EAA Sverige, LAA, har mycket läsvärt i ämnet: http://www.lightaircraftassociation.co.uk/engineering/Mogas/mogas_main.html

 

En kontroll av i Sverige de vanligaste leverantörenas produktdatablad, ger att endast kvalitet 98 oktan från Statoil samt Preem är deklarerade som etanolfria. Bägge leverantörerna klargör dock tydligt att de avråder från att använda dessa som flygbränsle. Utöver ev kommersiella aspekter gäller nog att även om deras 98 kvalitet är framtagen utan etanolinblandning, så kan man rimligen anta att det används samma kärl i transportkedjan (givet vid olika tidpunkter) och att det därigenom kan förekomma okontrollerad inblandning. D v s man måste förutsätta att etanol finns i det man köper på macken och i en inblandning upp till de 5% som all 95 har idag.

 

Sep 2010 utgavs rapporten EASA 2008C.51 om Safety Implications of Bio Fuels in Aviation (SIoBiA). LAA var delaktiga och har givit ut en sammanställning som även den är läsvärd: http://www.lightaircraftassociation.co.uk/engineering/Mogas/Safety%20Implications%20of%20Bio.pdf

 

Trots en relativt positiv ton i den sistnämnda sammanställningen, så kvarstår stora utmaningar i användande av dagens motorbensin i form av (som du kan läsa om i länkarna ovan) etanolinblandningen och därigenom riskerna för inkompabilitet med olika material i tankar och ledningar i luftfatyget, vattenupptagning i bränslet samt ånglås.

 

Som jag ser det idag sommaren 2012, så krävs en omfattande redovisning av hur man löser / eliminerar ett flertal riskfaktorer för att säkert kunna få tillstånd att använda MOGAS som ersättning för AVGAS.

2019 Användande av bilbensin / MOGAS.