Omklassning av luftfartyg

Senast uppdaterad onsdag, 09 januari 2013

Med jämna mellanrum kommer frågan om det går att klassa om ett gammalt normalklassat luftfartyg till Experiment/Privat. Det företrädesvis i samband med att man har en tanke om att renovera eller bygga om objektet ifråga.

Svaret är att de för de allra flesta luftfartyg idag inte går. Om luftfartyget är upptaget som ett s k EASA luftfartyg eller finns någon (organisation/företag) som har ett ansvar för luftfartygets typcertifikat, så är det omöjligt att klassa om.

För de svenska modellerna av SAAB Safir samt MFI9 finns det sedan tidigare finns ett undantagsbeslut som möjliggör överföring från normalklass.

Om ett objekt finns med på någon av följande listor, kommer svaret på en omklassningsfråga bli tyvärr nej:

* Typgodkänd utrustning (TU- Transportstyrelsens sammanställning över godkända luftfartyg, modifieringar, utrustningar med mera)

* EASA Type Certificates - Type Certificate Data Sheets European products

* EASA Type Certificates - Type Certificate Data Sheets NON European products

* EASA Specific Airworthiness Specifications

2019 Omklassning av luftfartyg.