Rotax 912-914 Kontroll av temperatur elektronikmoduler

Senast uppdaterad tisdag, 19 mars 2013

Rotax publicerade 20 Jan 2013 förtydligande instruktion om vikten av att elektronikmoduler till motorstyrningen är monterade så att de har en acceptabel arbetstemperatur och inte överhettas med störning som konsekvens.

Ansvar för att montage har skett enligt Rotax installationsmanualer och på ett korrekt sätt åligger tillverkaren av ett luftfartyg.

Rotax återförsäljare tillhandahåller temperaturkänsliga dekaler för kontroll.

Läs mer här:

2019 Rotax 912-914 Kontroll av temperatur elektronikmoduler .