Länkar till LVD/AD/SB

Senast uppdaterad lördag, 31 januari 2015

 

Byggare och ägare av amatörbyggda flygplan är skyldiga att fortlöpande hålla kontroll på flygmaterielens tekniska status och utföra de inspektioner och modifieringar som krävs.

Om en tillverkare av flygmateriel upptäcker eller får kännedom om felaktigheter i t ex flygplan, byggsatser eller andra komponenter publiceras en Servicebulletin, SB. En servicebulletin kan innehålla en rekommendation eller ett krav på inspektion, modifiering eller utbyte av visst materiel. Servicebulletinerna ges ut av tilverkaren och det är via dem man söker aktuella bulletiner för t ex den motor eller det flygplan man äger eller bygger.

En servicebulletin eller annan rapport kan ge upphov till ett luftvärdighetsdirektiv, LVD. Det engelska begreppet för detta är Airworthiness Directive, AD. LVD/AD utfärdas av luftfartsmyndigheterna och kom ihåg att du som flygplansägare är skyldig att känna till de LVD/AD som berör din flygmaskin och dess komponenter.

 

LVD, Luftvärdighetsdirektiv och AD, Airworthiness Directives

Transportstyrelsen, Luftvärdighetsdirektiv & Swedish Airworthiness Directives

EASA, Airworthiness Directives

Amerikanska FAA, Airworthiness Directives

SB, Servicebulletiner

Flygplan:

Glasair
Glastar
Jabiru
Lancair
RANS Aircraft
Van's Aircraft

Motorer:

Continental
Jabiru
Lycoming
Rotax

Propellrar:

Avia Propeller
Hartzell
Hoffmann
McCauley
MT-propeller
Sensenich

2019 Länkar till LVD/AD/SB.