Meny Stäng

Har vi rätt uppgifter i registret?

Utvecklingen av den nya EAA-portalen går framåt och vi börjar närma oss Den Stora Datamigrationen, d v s då vi ska föra över all data från de nuvarande registren till den nya portalen. I detta arbete kan vi konstatera att medlemsregistret saknar en del kritisk information för många medlemmar, nämligen en gällande e-postadress och mobilnummer.

E-postadressen kommer att användas för inloggning och huvudsaklig kommunikation – och mobilnumret kan komma att användas för speciella notifieringar.

Vi skulle därför vilja be om ett par minuters hjälp med att alla medlemmar skickar in gällande e-postadress och mobilnummer.
Hjälp oss att sprida budskapet, så att även de som inte är så aktiva på Facebook eller på hemsidan skickar in sina uppgifter.

Gå direkt till formuläret – eller fyll helt enkelt i det här nedanför!