Meny Stäng

Direktiv och bulletiner

Byggare och ägare av amatörbyggda flygplan är skyldiga att fortlöpande hålla kontroll på flygmaterielens tekniska status och utföra de inspektioner och modifieringar som krävs.

SB – Sevice Bulletin
Om en tillverkare av flygmateriel upptäcker eller får kännedom om felaktigheter i t ex flygplan, byggsatser eller andra komponenter publiceras en Service Bulletin, SB.
En servicebulletin kan innehålla en rekommendation eller ett krav på inspektion, modifiering eller utbyte av visst materiel.
En servicebulletin ges ut av tillverkaren och det är också via tillverkaren man söker aktuella bulletiner, t ex för den motor eller för det flygplan man äger/bygger.

LVD – Luftvärdighetsdirektiv och AD – Airworhtiness Directive
En servicebulletin eller annan rapport kan ge upphov till ett Luftvärdighetsdirektiv, LVD. Det engelska begreppet för detta är Airworthiness Directive, AD.
LVD/AD utfärdas av luftfartsmyndigheterna och flygplansägaren är alltid skyldig att känna till de LVD/AD som berör luftfartyget och dess komponenter.

Luftfartsmyndigheter

Transportstyrelsen, Luftvärdighetsdirektiv & Swedish Airworthiness Directives
EASA, Airworthiness Directives
Amerikanska FAA, Airworthiness Directives

Tillverkare

Flygplan Motorer Propellrar
Glasair Continental Avia Propeller
Glastar Jabiru Hartzell
Jabiru Lycoming Hoffmann
Lancair Rotax McCauley
RANS Aircraft   MT-propeller
Van’s Aircraft   Sensenich