Meny Stäng

Produkter och tjänster

Följande produkter och tjänster finns att tillgå för betalande medlemmar i EAA Sverige.

Produkterna levereras av EAA Sveriges kansli, EAA Sveriges tekniska organisation eller av enskilda medlemmar.
För frågor, kontakta kansliet på eaakansli@eaa.se.

Tillstånd/Produkt/TjänstAvgiftKommentar
FÖRENINGEN  
Medlemsavgift500 kr/år 
EAA-NyttI medl avg 
VäggalmanackaI medl avg 
www.eaa.seI medl avg 
EAA-försäkring av flygplanVarierandeEAA försäkring
   
TEKNISKA VERKSAMHETEN  
Viss teknisk rådgivningI medl avg 
Amatörbyggnadstillstånd, 5 år5 000 krObligatoriskt vid nybyggnad, iståndsättning, modifiering eller ombyggnad
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 5 år3 000 kr 
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 1 år1 000 krKan behövas under flygutprovningstiden
   
Mindre reparation, mindre modifieringAnmälan krävs för upprätthållande av aktjournalerna
   
Större reparation, större modifiering eller tillverkning av utrustningsenhet (inklusive montering i luftfartyg)Förlängning 1 500 kr/år 750 krT ex om luftfartyget blivit icke luftvärdigt pga. skada eller vid ingrepp i styrsystemet, motorinstallationen, landställsinstallationen eller luftfartygets aerodynamiska utformning.
   
SPECIELLA TILLSTÅND  
Översyn, konvertering eller tillverkning av flygmotor (inklusive montering i luftfartyg)800 kr/år Förlängning 400 kr/år
Översyn eller tillverkning av propeller (inklusive montering i luftfartyg)800 kr/år Förlängning 400 kr/år
Översyn eller tillverkning av rotor och transmission för autogyro (inklusive montering i luftfartyg)800 kr/år Förlängning 400 kr/år
Korrosionskontroll av motor400 kr/år 
Översyn av magneter400 kr/år 
   
Importhantering av EAA500 – 2 000 krBeroende på omfattning
Eget underhållstillstånd400 krEngångsavgift per flygplan
   
DOKUMENTATION  
Bygghandbokwww.eaa.seSkrivs ut och sätts i pärm av medlem
Hämtas på kansliet600 krInkluderar pärm med flikar
Skickas per post600 krPlus fraktkostnader
Uppdateringar, kapitel 1– 19www.eaa.seSkrivs ut och sätts i pärm av medlem
Dokumentationspaket: Luftfartygets resedagbok, samlingspärm, teknisk journal för luftfartyg med flygplans-, motor- och propellerjournaler och komponentkort. Flyghandboksmall.150 krInkluderande frakt- och hanteringskostnader
Luftfartygets resedagbok
150 kr
Inkluderande frakt- och hanteringskostnader
Flyghandboksmall (i Word-format)gratisSkickas via mai
Flyghandbok Inkl granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm + flikregister.800 krPlus fraktkostnader
Flyghandboksrättningar Granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm.100 krPlus fraktkostnader
Flygutprovningspaket: Handledning + div blanketter150 krInkl fraktkostnader
   
KONTROLLER  
Teknisk granskningErsättning överenskommes mellan byggare och teknisk granskare 
Kontroll under byggtiden –Ersättning överenskommes mellan byggare och kontrollant 
Besiktning före flygutprovningIngår i avgiften för flygutprovningstillståndet. 
Besiktning (slutbesiktning av bygget)Ingår i avgiften för flygtillståndet 
Kontroll av fartmätare300 krPlus frakt 
Kontroll av höjdmätare500 krPlus frakt 
BullerprovErsättning överenskommes och betalas till bullerprovaren. 
Importgranskning gjord av flygteknikerErsättning överenskommes och betalas till flygteknikern 
   
TRANSPORTSTYRELSEN  
Flygtillstånd, Flygutprovningstillstånd, Registerhållning, Registrering etcBeslutas och faktureras av Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Luftfart/
   
UTBILDNING  
Metallbearbetning, plåtkursTBD2 dagar 
Plastbearbetning, plastkursTBD2 dagar 
Flygplan-el, elkursTBD1 dag 
Dukningskurs TBD2 dagar 
TräkursTBD1 dag
Flygutprovning TBD1 dag 
Underhåll – ej egenbyggt flygplanTBD4 dagar plus självstudier
   
UTHYRNING  
Lån av flygplansvågar500 kr Plus fraktkostnader
Lån av utrustning för dynamisk propellerbalansering 500 krPlus fraktkostnader
Lån av hålstans för instrumenthål 3 1/8 tum och 2 1/4 tum100 krPlus fraktkostnader, max 2 veckors lånetid
Lån av linspänningsmätare100 krPlus fraktkostnader
Lån av utrustning för bestämning av stallfart50 krPlus fraktkostnader
Lån av varvtalsmätare50 krPlus fraktkostnader
Lån av syftningskompass50 krPlus fraktkostnader
Lån av digital  temperaturmätare100 krPlus fraktkostnader
Lån av koldioxidmätare150 krPlus fraktkostnader