Meny Stäng

Produkter och tjänster

Följande produkter och tjänster finns att tillgå för betalande medlemmar i EAA Sverige.

Produkterna levereras av EAA Sveriges kansli, EAA Sveriges tekniska organisation eller av enskilda medlemmar.
För frågor, kontakta kansliet på eaakansli@eaa.se.

Tillstånd/Produkt/Tjänst Avgift Kommentar
FÖRENINGEN    
Medlemsavgift 500 kr/år Obligatorisk med projekt eller luftfartyg under EAA Sveriges tillsyn.
EAA-Nytt I medl avg  
Väggalmanacka I medl avg  
www.eaa.se I medl avg  
     
TEKNISKA VERKSAMHETEN    
Viss teknisk rådgivning I medl avg  
Amatörbyggnadstillstånd, 5 år 5 000 kr Obligatoriskt vid nybyggnad, iståndsättning, modifiering eller ombyggnad
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 5 år 3 000 kr  
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 1 år 1 000 kr Kan behövas under flygutprovningstiden
     
Mindre reparation, mindre modifiering 1 500 kr/år 750 kr Anmälan krävs för upprätthållande av aktjournalerna
     
Större reparation, större modifiering eller tillverkning av utrustningsenhet (inklusive montering i luftfartyg)Förlängning  1 500 kr/år 750 kr T ex om luftfartyget blivit icke luftvärdigt pga. skada eller vid ingrepp i styrsystemet, motorinstallationen, landställsinstallationen eller luftfartygets aerodynamiska utformning.
     
SPECIELLA TILLSTÅND    
Översyn, konvertering eller tillverkning av flygmotor (inklusive montering i luftfartyg) 800 kr/år  Förlängning 400 kr/år
Översyn eller tillverkning av propeller (inklusive montering i luftfartyg) 800 kr/år  Förlängning 400 kr/år
Översyn eller tillverkning av rotor och transmission för autogyro (inklusive montering i luftfartyg) 800 kr/år  Förlängning 400 kr/år
Korrosionskontroll av motor 400 kr/år  
Översyn av magneter 400 kr/år  
     
Importhantering av EAA 500 – ca 2 000 kr Beroende på omfattning
Eget underhållstillstånd 400 kr Engångsavgift per flygplan
     
DOKUMENTATION    
Bygghandbok www.eaa.se Skrivs ut och sätts i pärm av medlem
Dokumentationspaket: Luftfartygets resedagbok, samlingspärm, teknisk journal för luftfartyg med flygplans-, motor- och propellerjournaler och komponentkort. Flyghandboksmall. 625 kr Exklusive frakt- och hanteringskostnader
Luftfartygets resedagbok 325 kr Exklusive frakt- och hanteringskostnader
Flyghandboksmall (i Word-format) gratis Skickas via mail
Flyghandbok inkl granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm + flikregister. 975 kr Plus frakt

Flyghandboksrättningar Granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm.

Tom pärm inkl. register

100 kr

100 kr

Plus frakt

Plus frakt

Flygutprovningspaket: Handledning + div blanketter 150 kr Plus frakt
     
KONTROLLER    
Teknisk granskning Ersättning överenskommes mellan byggare och teknisk granskare 
Kontroll under byggtiden  – Ersättning överenskommes mellan byggare och kontrollant 
Besiktning före flygutprovning Ingår i avgiften för flygutprovningstillståndet. 
Besiktning (slutbesiktning av bygget) Ingår i avgiften för flygtillståndet 
Kontroll av fartmätare 300 kr Plus frakt
Kontroll av höjdmätare 500 kr Plus frakt 
Bullerprov Ersättning överenskommes och betalas till bullerprovaren. 
Importgranskning gjord av flygtekniker Ersättning överenskommes och betalas till flygteknikern 
     
TRANSPORTSTYRELSEN    
Flygtillstånd, Flygutprovningstillstånd, Registerhållning, Registrering etc   Beslutas och faktureras av Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Luftfart/
     
UTBILDNING    
Metallbearbetning, plåtkurs TBD 2 dagar 
Plastbearbetning, plastkurs TBD 2 dagar 
Flygplan-el, elkurs TBD 1 dag 
Dukningskurs  TBD 2 dagar 
Träkurs TBD 1 dag
Flygutprovning  TBD 1 dag 
Underhåll – ej egenbyggt flygplan TBD 4 dagar plus självstudier
     
UTHYRNING    
Lån av flygplansvågar 500 kr  Plus fraktkostnader
Lån av utrustning för dynamisk propellerbalansering  500 kr Plus fraktkostnader
Lån av hålstans för instrumenthål 3 1/8 tum och 2 1/4 tum 100 kr Plus fraktkostnader, max 2 veckors lånetid
Lån av linspänningsmätare 100 kr Plus fraktkostnader
Lån av utrustning för bestämning av stallfart 50 kr Plus fraktkostnader
Lån av varvtalsmätare 50 kr Plus fraktkostnader
Lån av syftningskompass 50 kr Plus fraktkostnader
Lån av digital  temperaturmätare 100 kr Plus fraktkostnader
Lån av koldioxidmätare 150 kr Plus fraktkostnader