Meny Stäng

FAQ

Syftet med denna FAQ är att efterhand samla vanligt förekommande frågor inom den tekniska verksamheten – i praktiken våra luftfartyg – och ge svar på dessa frågor.
Det kan handla om rent tekniska frågor, regelfrågor eller vilka processer och rutiner vi har inom EAA Sverige. Vi försöker samla upp frågor från Facebookgruppen och diskussioner inom tekniska verksamheten – men det går också bra att tipsa om lämpliga frågor till webmaster@eaa.se.

Svaren kommer från våra tekniska funktionärer (tekniska chefer, tekniska granskare, besiktningsmän och kontrollanter) och administreras av webbredaktionen.


Q: Måste man ha analog backup på höjd, fart & kompass för VFR Experimental om man installerar glaspanel/EFIS, t ex SkyView, G-1000?
A:
Q: Är fast monterad ELT, brandsläckare och förbandslåda obilgatoriskt i experimentklassade flygplan?
A:
Q: Om jag bygger eller köper ett ultralätt flygplan, måste jag föra över det till KSAK när flygutprovningen är klar? Eller kan jag fortsatt låta det ligga kvar under EAA Sveriges tillsyn?
A: