Meny Stäng

Tekniske Chefen

Vår tekniske chef (TC) Håkan Karlsson har valt att lämna EAA Sverige från årsskiftet.

Detta sker samtidigt som vi håller på att göra två större förändringar i verksamheten:
  • Den första är att vi återinför regionala tekniska chefer, som mera lokalt kan bistå våra medlemmar.
  • Den andra är att vi byter datasystem till en web-baserad lösning, där vi kommer att kunna styra och följa verksamheten bättre än idag.

Mer information kring dessa förändringar återkommer vi till.

Beroende på dessa förändringar samt på Corona-situationen väljer vi därför att avvakta med rekrytering av ny TC, till det nya arbetssättet har kommit igång. Vår plan är att allt ska vara på plats efter sommaren 2021.

Sven Kindblom upprätthåller TC-rollen som tillförordnad fram till att ny TC är på plats.

Sven Kindblom
Verksamhetsledare EAA Sverige