Meny Stäng

Kansliverksamheten

Vi står just nu inför en hel del förändringar inom kansliverksamheten, dels på personalsidan och dels genom införande av ett nytt datasystem.

Som tidigare meddelats så slutade Håkan Karlsson som teknisk chef vid årsskiftet, temporärt ersatt av Sven Kindblom.
Vår kanslist och tekniska sekreterare Ann-Lis Olsson kommer att gå ned i arbetstid till 3 dagar i veckan, från och med mars.

Vi har också återgått till systemet med regionala tekniska chefer, vilket innebär att vi förutom Sven Kindblom som t f TC har Nils-Erik Nilsson i Boden, Staffan Norberg i Sundsvall, Bo Andreasson i Fjärås, och Paul Pinato i Landskrona.

De regionala tekniska chefernas roll är i huvudsak att finnas som en lokal representant och kontakt. Någon att vända sig till med frågor. För TC är de ett stöd i att göra bedömningar, hitta nya besiktningsmän och andra funktionärer. Alla tillstånd kommer även fortsättningsvis att hanteras via TC och kansliet. För våra medlemmar är skillnaden bara att det finns en lokal representant, om man vill.

Vid sidan av detta införs under våren ett nytt datasystem: Det system vi kommer att använda är en webblösning som tagits fram av danska EAA/Veteranflyklubben och Mattias Jönsson arbetar intensivt med att anpassa systemet till våra förhållanden. Målet med det nya systemet är att göra dokumentationen mer lättillgänglig så att verksamheten kan förenklas och flyta smidigare. Dokument och blanketter kommer att efterhand att bli alltmer interaktiva och på sikt ge en snabbare och enklare handläggning. Vi räknar med att kunna testa systemet under mars och siktar på lansering under april.

Sammantaget händer alltså en hel del och så snart det börjar komma på plats ska tekniska chefsposten besättas permanent. Grunden för att avvakta med tillsättandet av teknisk chef är att vi har svårt att bedöma hur stor arbetsbelastningen blir efter de förändringar vi nu gör.

Sven Kindblom, verksamhetsledare