Meny Stäng

Endast VFR med X-klassade flygplan

Avionik har utvecklats i sådan omfattning att det snart inte går att köpa traditionella mekaniska instrument längre. Priserna har sjunkit och kapaciteten på utrustning har ökat dramatiskt. Detta har också påverkat intresset för IFR-flygning och även IFR-skolning. Det har tidigare inte funnits något uttalat förbud mot IFR-flygning.

Den utrustning som finns att köpa finns ofta i två varianter, en för X-klass och en för normalklass. Den för normalklass är vanligen godkänd via ett STC, medan den för X-klass inte är det. I många fall är hårdvaran densamma, men inte mjukvaran.

Det som satt fokus på frågan och åtminstone för tillfället stoppat IFR-flygning med X-klass, är flygplanens lämplighet, vilka krav som ska ställas på utrustningen och installationen. Det är ingen tvekan om att många X-klassade flygplan överträffar en del normalklassade IFR-godkända flygplan på alla punkter – utom godkännande.

Vi har en bra dialog med Transportstyrelsen i frågan. Samtidigt arbetar vi på ett förslag för att komma fram till en modell för hur vi ska få godkänna våra flygplan för IFR. Transportstyrelsen är såhär långt öppna för att hitta en lösning på frågan och till det kan också nämnas att EASA har ambitionen att öka IFR-flygandet inom allmänflyget.

Fortsatt flygning VFR med samma utrustning finns det inget hinder för. Naturligtvis kan detta att upplevas frustrerande men vi hoppas att snarast kunna lösa frågan.
Den som står i begrepp att köpa utrustning för att kunna flyga IFR bör avvakta och se vilken utrustning som kan bli möjlig att använda.

Sven Kindblom
Teknisk Chef